T-SHIRT Việt Nam Cộng Hòa

T-SHIRT Việt Nam Cộng Hòa

Regular price $ 15

Việt Nam Cộng Hòa
Việt Nam Cộng Hòa là nhà nước Việt nam chọn hình thức Cộng hòa để vận hành chính phủ. Trong khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa là một trong những công cụ của nhà nước để bảo vệ nhân dân, bảo vệ lãnh thổ.
Nhà nước Việt Nam Cộng Hòa bao gồm tất cả mọi giới, kể cả quân lực. Cho nên xin đừng nhầm lẫn Quân lực Việt Nam Cộng Hòa là Việt Nam Cộng Hòa. 
Thể chế chính trị Cộng hòa có thể nói là đối đầu trực tiếp với thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa cộng sản. Vì tôn chỉ căn bản, nền tảng của Cộng hòa chính là "quyền lực tối cao được nắm giữ bởi nhân dân và các đại diện do họ bầu ra" – we the people - khác với loại "dân chủ tập trung" như xã nghĩa và cộng sản. Riêng với Miền Nam Việt Nam, cấu trúc nhà nước Cộng Hòa còn được xây dựng và phát triển dựa trên đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt: Nhân Nghĩa Trí Dũng. Chúng ta dễ dàng nhận thấy điều đó qua phương châm của các thiếu sinh quân cũng như tất cả các sách giáo khoa trong học đường, trẻ em đều được răn dạy làm tôn chỉ để rèn luyện, để sống và để phục vụ
Do đó, xin hãy tìm hiểu một chút về các xu hướng chính trị, điều hành nhà nước như: Cộng hòa, Dân chủ, Xã Hội, Quân chủ, Tập Trung v.v. và lịch sử để có thể tránh sự gọp chung quân đội với hình thức chính phủ, gọp chung đảng phái với quốc gia, dân tộc.
Từ hiểu biết rõ ràng ấy, khi tôi nói, tôi là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa không nhất thiết rằng tôi có cha, mẹ từng phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa! Đồng thời, cũng không nhất thiết là tôi sanh ra trong thời Việt Nam Cộng Hòa.
ĐIỂM QUAN TRỌNG KHI KHẲNG ĐỊNH: TÔI LÀ HẬU DUỆ VIỆT NAM CỘNG HÒA CHÍNH LÀ KHẲNG ĐỊNH TÔI CHỌN CỘNG HÒA LÀ XU HƯỚNG CHÍNH TRỊ ĐIỀU HÀNH NHÀ NƯỚC CHỨ KHÔNG PHẢI XÃ NGHĨA, CỘNG SẢN.
Và vì là tư tưởng, là lý tưởng cho nên Cộng Hòa mãi mãi luôn tồn tại dù không có hoặc chưa có một tổ chức hữu cơ / hữu hình. Đó là lý do tại sao cộng sản quyết liệt chống Cộng hòa, tiêu diệt tận gốc tư tưởng

------

Áo thun mang dòng chữ Việt Nam Cộng Hòa và Anh ngữ The Republic of Vietnam có hình ảnh đơn giản ngọn lửa hình thành từ 3 sọc đỏ. Ngọn lửa xưa nay tượng trưng cho truyền thống và nối tiếp. Áo in tại Hoa Kỳ loại pre shrunk t shirts. Nhóm hiện còn các size: S, M, L