Lịch Viet Toon 2019

Lịch Viet Toon 2019

Regular price $ 10

Suốt hơn nửa thế kỷ dưới ách cai trị của độc tài CS đã khiến cho những hệ thống rường cột của một đất nước như đạo lý, nhân phẩm, giáo dục, gia đình và ngay cả ngôn ngữ v.v. đã bị suy thoái trầm trọng. Tất cả không ngoài mục đích ngu dân, mị dân để dễ cai trị hoặc hòng đạt kế hoạch bán nước cầu vinh của CSVN.

Nhìn biết bao di sản văn hóa, đạo đức dân tộc rụi tàn cùng đất nước Việt Nam đã là nỗi đau và căm phẫn của nhiều người Việt khắp nơi trên toàn thế giới. Thực trạng suy thoái đạo đức, văn hóa và âm mưu / kế sách biến các thế hệ sau trở thành những rô-bốt, thờ ơ, vô cảm càng khiến thêm ray rứt nỗi lòng.

Nhóm Viet Toon thực hiện cuốn lịch 2019 không ngoài mục đích truyền tải đi những thông điệp, những ưu tư, hoài bão, hy vọng dành cho tổ quốc Việt Nam và đồng bào Việt Nam. Chính các ấn phẩm như thế này đã là phương cách để Viet Toon trải lòng và mạo muội đóng góp một phần rất nhỏ bé vào công cuộc Cứu Nước.

Chủ đề lịch năm nay: Dân là cột trụ Quốc Gia, tồn - vong, suy - thịnh chính là do dân!

Viet Toon tin rằng, mỗi người dân chúng ta đều là những nhân tố quan trọng trong việc thịnh - suy hoặc còn - mất của đất nước. Do đó, chúng ta hãy cùng nhắc nhở nhau phải quyết tâm bảo vệ, phục hồi và trau dồi đạo đức sống của con người, đồng thời hiểu rõ sự tương quan giữa dân - nhà - nước. Có cứu lấy chính mình khỏi nạn suy đồi ngày nay thì mới cứu được đất nước khỏi nạn diệt vong ngày mai. Có xây dựng con người tốt thì mới có thể xây dựng đất nước tốt!

Gói ghém trong 12 tháng là 12 trong số những đức tính cần có và cần rèn luyện của mỗi chúng ta!

Trong ý nghĩ ấy Viet Toon xin trân trọng giới thiệu tờ lịch thô thiển này hệt như các năm trước là những lời tâm tình gởi đến đồng bào khắp nơi.